Suoritamme myös esim FRC ja FNA kausitarkastuksia.

Yrityksemme on Eviran hyväksymä ATP-sopimuksen tarkoittamia testauksia ja tarkastuksia suorittava kausitarkastusasema. Kuljetusvälineen kausitarkastuksella tarkoitetaan käytännössä kuuden, yhdeksän ja 12 vuoden iässä olevien ATP-luokiteltujen kuljetusvälineiden määräaikaistarkastuksia.

Kuljetusvälineen kausitarkastus tulee mahdollisten puutteiden jälkitarkastusta ja testiraportin kirjoittamista lukuun ottamatta tehdä kausitarkastusajan eli kuljetusvälineen ATP-todistuksen kuuden viimeisen voimassaolokuukauden aikana. Kausitarkastuksessa havaitut puutteet tulee olla korjattu ja tarkastettu viimeistään kuuden kuukauden kuluessa kausitarkastuksen alkamisesta. Kausitarkastusasema voi itsenäisesti määrittää puutteiden korjaamiselle em. kuutta kuukautta lyhyemmänkin määräajan. On suositeltavaa aloittaa kausitarkastus hyvissä aioin, jotta uusi ATP-todistus ehditään antaa ennen vanhan todistuksen voimassaolon päättymistä.

Normaalin kausitarkastuksen perusteella kuljetusvälineelle annettavan ATP ­todistuksen voimassaolon tulee päättyä viimeistään, kun kuljetusvälineen kori on 12 vuoden ikäinen. Tämän jälkeen ATP-luokitusta voidaan jatkaa kolmeksi tai kuudeksi vuodeksi tekemällä kuljetusvälineelle eristyskyvyn määrityksen lisäksi joko kausitarkastus (3 v) tai kylmätehon riittävyyden tarkastus (6 v). Raskaseristeisen (esim. FRC) kuljetusvälineen ATP-luokitusta voidaan 12 vuoden iässä kuitenkin jatkaa normaalin kausitarkastuksen perusteella, jos samalla luokitus alennetaan normaalieristeiseksi (esim. FNA).

Lähde: Evira